1 788 728

digitálnych letákov

doručených užívateľom GoodBuy znamená ekologickú úsporu

147.1

dospelých stromov

22,646.7 kg dreva

3,183.7

rokov čítania pri lampe

278,889.7 kWh elektrickej energie

659.5x

Vespou okolo Slovenska

80,501.3 kg emisií CO2

48,461.2

osviežení v sprche

2,180,755.0 litrov vody

6,824.8

odpadkových košov

27,299.1 kg pevného odpadu