2 977 782

digitálnych letákov

doručených užívateľom GoodBuy znamená ekologickú úsporu

283.1

dospelých stromov

43,602.2 kg dreva

6,129.6

rokov čítania pri lampe

536,952.8 kWh elektrickej energie

1,269.8x

Vespou okolo Slovenska

154,991.1 kg emisií CO2

93,303.5

osviežení v sprche

4,198,658.4 litrov vody

13,139.9

odpadkových košov

52,559.6 kg pevného odpadu